ИМОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

ИМОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

Имотните осигурувања опфаќаат цивилен или индустриски ризик. Ви нудиме осигурување на сите видови на градби како и осигурување на објекти во градба и монтажа, осигурување од кршење на машини, осигурување на електронската опрема, стока во ладилници, резерви на суровини, осигурување на производи и полупризводи.

Во зависност од вашите потреби и можности, може да изберете осигурување само од основни ризици или истите да ги проширите со дополнителните ризици.
Прочитајте повеќе за условите за сите видови на продукти за осигурување од нашата понуда
Потребните информации за постапката за пријава на штета и обрасците што треба да ги пополните
Осигурителни полиси за сите Ваши потреби. Нашиот тим е подготвен да Ви помогне да го одберете пакетот кој најмногу Ви одговара!