КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ

КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Каско осигурувањето е доброволно осигурување и со него добивате заштита на вашето возило од штети кои не се опфатени со задолжителното осигурување (АО полиса) при регистрација на возилото. Каско полисата ги покрива штетите исклучиво на возилото на осигуреникот, кои настанале како последица на негова или туѓа одговорност, или на виша сила.
Прочитајте повеќе за условите за сите видови на продукти за осигурување од нашата понуда
Потребните информации за постапката за пријава на штета и обрасците што треба да ги пополните
Осигурителни полиси за сите Ваши потреби. Нашиот тим е подготвен да Ви помогне да го одберете пакетот кој најмногу Ви одговара!